Behandling med Invisalign

Här berättar vi hur en behandling med Invisalign går till från det första besöket till sista.  

Så går behandlingen med Invisalign till:


Första besöket

När du kommer till oss på ett första besök får du träffa en av våra kunniga och erfarna tandläkare. Vi går tillsammans igenom vad du har för behov och önskningar. Vi pratar också igenom hur en behandling går till.

Vi tar de röntgenbilder som behövs och scannar dina tänder. Scannern är en mycket smidigare, säkrare och bekvämare metod för patienten än traditionella tandavtryck.


Dags för fas två

Det första besöket är nu avklarat och vi går in i nästa fas. Vi skickar en video till dig som visar hur behandlingen kommer att gå till och hur lång tid den kommer att ta i anspråk.


Andra besöket

Vid andra besöket är dina skenor klara och behandlingen kör igång. De specialtillverkade skenorna lämnas ut och vi hjälper dig att sätta in dem. Det andra besöket är snabbt avklarat och brukar inte ta längre än 20 minuter.


Regelbundna kontroller

Fortsättningsvis kommer du in till oss för regelbundna kontroller var femte-sjätte vecka. Dessa kontroller tar bara några minuter men är viktiga för att allt ska gå enligt planerna. Det är också vid dessa tillfällen som de nya skenorna sätts in.


Slutför behandling och kontroll att tänderna stabiliserats

När behandlingen är slutförd så går vi igenom resultat tillsammans med dig. I vissa fall kan det behöva slutjusteras med extra skenor, utan extra kostnad i så fall. Därefter avslutar vi behandlingen med en liten tråd (retainer) bakom tänderna eller en nattskena. Detta är viktigt för att dina tänder ska hålla den position vi har nått med hjälp av Invisalign.

skalfasader

Invisalign – osynliga och diskreta tandskenor